POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de privacitat estableix les bases sobre les que MARTÍ BATALLA i BUSQUETS (en endavant, MARTÍ BATALLA o el Responsable del Tractament) amb domicili al carrer Pi i Margall nº 97-99, 4t – 1a, 08024 BARCELONA, tracta les seves dades de caràcter personal quan ens els faciliti durant la seva experiència a través de la pàgina web www.martibatalla.com (en endavant, la web).

Igualment, us recordem que cada vegada que a l’usar la web, ens faciliti, o sigui necessari que accedim a qualsevol tipus d’informació que per les seves característiques ens permeti identificar-lo, com el seu nom i cognoms, correu electrònic, adreces de facturació o enviament, número de telèfon, tipus de dispositiu o número de targeta de dèbit o crèdit, etc. (En endavant, Dades Personals), ja sigui per navegar per la mateixa, fer la compra de productes o fer ús dels seus serveis o funcionalitats, estarà sota l’aplicació d’aquesta política de privacitat, juntament amb els Termes d’Ús de la web, i altres documents referenciats en les mateixes vigents en cada moment, havent de revisar els esmentats textos per comprovar que està conforme amb ells. Aquesta política de privacitat i els nostres Termes d’Ús podrien ser modificats. És la seva responsabilitat llegir-los periòdicament, ja que resultaran aplicables aquells que es troben vigents en el moment d’ús de la web.

En l’àmbit de la venda a distància, és obligatori proporcionar certa informació personal, ja que aquesta informació és necessària tant per processar i lliurar les seves comandes com per preparar les seves factures. Aquesta informació personal és estrictament confidencial.

No proporcionar tal informació personal implicaria no poder materialitzar la compravenda de la comanda.

 

1.- COMPROMÍS DE PRIVACITAT

1) Respectem la seva privacitat i les seves eleccions.

2) La privacitat i seguretat de les seves dades estan incorporades a la nostra política.

3) No li enviem comunicacions de màrqueting a menys que ens ho demani. Es poden sol·licitar en qualsevol moment.

4) Mai oferim ni venem les seves dades, sense el seu consentiment exprés.

5) Ens comprometem a mantenir les seves dades segures i protegits. Això inclou només treballar amb socis de confiança.

6) Ens comprometem a ser oberts i transparents sobre com fem servir les seves dades.

7) No utilitzem les seves dades en formes que no li hàgim informat, ni sense haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment prèviament.

8) Respectem els seus drets segons el que estableix la normativa, d’acord amb les nostres pròpies responsabilitats legals i operatives.

Per obtenir més informació sobre les nostres pràctiques de privadesa, a continuació, establim quins tipus de dades personals podem demanar o mantenir sobre vostè, com podem usar-los, amb qui podem compartir-los, com els protegim, i com pot exercir els seus drets respecte de les dades .

Quan comparteix les seves Dades Personals amb nosaltres o quan vam recaptar dades personals sobre vostè, els fem servir d’acord amb aquesta política de privacitat (en endavant, la Política).

Si us plau, llegiu aquesta informació amb cura. Si té alguna pregunta o inquietud sobre les seves dades personals, contacti’ns en [email protected].

 

2.- QUI SOM? RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

MARTÍ BATALLA i BUSQUETS, amb domicili al carrer Pi i Margall nº 97-99, 4t – 1a, 08024 BARCELONA, amb DNI 35057400H, és responsable de les dades personals que vostè comparteix amb nosaltres. Per tant, MARTÍ BATALLA és responsable del tractament de dades als efectes de la normativa aplicable sobre protecció de dades.

 

3. DADES PERSONALS

Dades Personals fa referència a qualsevol informació o dades que pugui identificar-se directament (per exemple, el seu nom o cognoms) o indirectament (per exemple, el seu document nacional d’identitat o D.N.I.). Les Dades Personals inclouen informació tal com el correu electrònic, adreces postals particulars, telèfon mòbil, noms d’usuari, imatges de perfil, contingut generat per l’usuari, entre d’altres. També podria incloure identificadors numèrics únics com l’adreça IP del seu ordinador o l’adreça MAC del dispositiu mòbil, així com també la informació que obtenim a través de galetes.

Aquesta política cobreix totes les dades personals recopilades i utilitzats per MARTÍ BATALLA.

 

4. RECOLLIDA DE DADES PERSONALS I FINALITATS DEL TRACTAMENT

Recordeu que abans de començar a utilitzar qualsevol dels nostres serveis o funcionalitats, haurà de llegir aquesta Política, i els Termes d’Ús de la secció específica que pugui haver sobre aquest servei o funcionalitat. En aquesta secció podrà veure si hi ha alguna condició particular per al seu ús, o si es requereix un tractament específic de les seves Dades Personals. El fet de no facilitar certa informació assenyalada com a obligatòria, pot comportar que no sigui possible gestionar el seu registre com a usuari o l’ús de determinades funcionalitats o serveis disponibles a través de www.martibatalla. com.

Pel present, l’usuari (vostè) garanteix que les Dades Personals proporcionades són certes i exactes i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les mateixes.

Quines dades recollim i quan?

Podem demanar o rebre les seves dades a través dels nostres formularis, aplicacions i dispositius, entre d’altres. En alguns casos, vostè ens facilita les seves Dades Personals directament (per exemple, quan crea un compte o es posa en contacte amb nosaltres, ja sigui a través correu electrònic o quan participa a la nostra comunitat d’usuaris o contribueix amb contingut als llocs web) , en altres casos els vam recaptar nosaltres (per exemple, usant galetes per comprendre com fa servir els nostres llocs web / apps).

Específicament, en les visites a la web, demanem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten la nostra web, ja sigui perquè ens la faciliti l’usuari de forma activa o perquè es trobi simplement navegant a la nostra pàgina web.

La informació que recaptem inclou la direcció del protocol d’Internet (IP) de el dispositiu que usa l’usuari, el programa de navegació utilitzat, el seu sistema operatiu, la data i hora de l’accés, l’adreça d’Internet del web per la qual accedeix l’ usuari i també informació sobre com utilitzes la nostra web.

Aquesta informació la fem servir per saber el temps de càrrega de la nostra web, com s’utilitza, el nombre de visites i el tipus d’informació que més consulta l’usuari.

Aquesta informació ajuda a identificar si la pàgina web funciona correctament, i si detectem errors o errors en el funcionament, solucionar-los i millorar el rendiment del nostre web, per poder oferir un millor servei a tots els usuaris.

Quina és la base legal per al Tractament de les seves Dades Personals?

4.1. El seu consentiment.

4.2. El nostre interès legítim, que pot ser:

– Realització d’estadístiques: per ajudar-nos a comprendre millor les seves necessitats i expectatives i, per tant, millorar els nostres serveis, llocs web / aplicacions / dispositius, etc …

– Permetre el funcionament del nostre lloc web / aplicacions a través de galetes tècniques i funcionals: mantenir les nostres eines (llocs web / aplicacions / dispositius) fora de perill i segures i garantir que funcionin correctament i millorin contínuament.

– Remissió per mitjans electrònics, o un altre mitjà de comunicació equivalent, de comunicacions i notícies de rellevància sobre el contingut del Lloc Web, comunicacions informatives, informació comercial o promocional, i qualsevol altra informació relacionada amb l’objecte del web, sempre donant-li l’oportunitat de controlar si ho seguim fent o no.

4.3. En cas que es formalitzi un contracte: realitzar els serveis que ens sol·licita.

4.4. El compliment d’obligacions legals que comporten un tractament de dades personals.

4.5. Quan vam recaptar les seves Dades Personals, vam indicar els camps obligatoris mitjançant asteriscs. Algunes de les dades que li sol·licitem són necessaris per a:

– Complir el nostre compromís amb vostè.

– Proporcionar-li el servei que va sol·licitar (per exemple, per proporcionar-li un butlletí de notícies o Newsletter).

Quines són les finalitats del tractament de les dades personals?

En general, la recollida i tractament de les seves dades personals té com a finalitats les que a continuació es relacionen:

1) Poder contactar amb l’usuari.

2) Atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments remesos.

3) Gestionar les tasques bàsiques d’administració de la web.

4) Mantenir-lo informat, bé per mitjans electrònics o dispositius mòbils (notificacions push), bé per qualsevol altre mitjà que així s’hagi previst i facilitat, de comunicacions i notícies de rellevància sobre el contingut del Lloc Web, comunicacions informatives, informació comercial o promocional , i qualsevol altra informació relacionada amb l’objecte de la web o de tercers que puguin resultar del seu interès.

5) Prestar serveis afegits, millores en els nostres serveis i en l’experiència de client a l’fer ús de la web o l’App (si aquesta existís).

6) Anàlisi estadístiques de visites a la web i comportaments dels seus Usuaris en la mateixa.

7) Gestionar adequadament la seva participació en els concursos, sortejos i promocions ofertes per MARTÍ BATALLA a través d’aquest mitjà.

8) Gestionar adequadament la navegació a través de el present lloc web.

Pel que fa a el tractament de les seves dades amb fins promocionals o publicitaris, es facilitarà a l’interessat, juntament amb el formulari de recollida de dades corresponent, l’oportú procediment, senzill i gratuït, perquè pugui prestar lliurement el seu consentiment a aquest efecte. El consentiment atorgat pot ser revocat en qualsevol moment i sense cap cost per a l’interessat.

Les dades personals no seran tractats per a l’adopció de decisions automatitzades o per l’elaboració de perfils automatitzats diferents dels productes que vostè pogués haver sol·licitat prèviament.

 

5. QUI POT ACCEDIR A LES SEVES DADES PERSONALS?

5.1. No es cediran les seves dades personals a cap empresa o entitat llevat que s’indiqui expressament en les condicions particulars relatives a algun producte o servei en concret sol·licitat per vostè, en aquest cas se sol·licitarà el seu consentiment exprés per efectuar la cessió. No obstant l’anterior, les dades seran objecte de cessió en els casos legalment previstos a la normativa d’aplicació.

5.2. Les seves dades personals també poden ser tractats en el nostre nom pels nostres proveïdors tercers de confiança.

Subscrivim contractes amb tercers de confiança perquè realitzin una varietat de serveis en el nostre nom. Només els proporcionem la informació que necessiten per realitzar el servei, i els exigim que no utilitzin les seves dades personals per a cap altre propòsit. Sempre fem el nostre major esforç per garantir que tots els tercers amb els que treballem mantinguin la seguretat de les dades personals que els proporcionem.

 

6. QUANT TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Només conservem les seves Dades Personals durant el temps que els necessitem per al propòsit o finalitat per al qual han estat recollides amb el seu consentiment exprés, a l’objecte de satisfer les seves necessitats o per complir les nostres obligacions legals.

Per determinar el període de retenció de dades de les seves Dades Personals, utilitzem els següents criteris:

– Dades Personals obtinguts al contactar amb nosaltres per a una consulta o reclamació: dades personals durant el temps necessari per atendre la seva consulta.

– Dades personals obtingudes al crear un compte: fins que ens demani que ho eliminem o fins que es produeixi el terme de la finalitat per la qual van ser requerits.

– Dades Personals obtinguts al prestar el seu consentiment per a l’enviament de comunicacions o per ser necessàries d’acord amb la normativa: fins que cancel·li la subscripció, exigeixi que el eliminem o fins que es produeixi el terme de la finalitat per la qual van ser requerits.

– Dades personals obtingudes al comprar productes i serveis: mentre duri la nostra relació contractual.

És possible que retinguem algunes dades personals per a complir les nostres obligacions legals o reglamentàries, així com per administrar els nostres drets (per exemple, per fer valer les nostres reclamacions davant els tribunals), o amb fins estadístics o històrics.

Quan ja no necessitem utilitzar les seves dades personals, s’eliminaran dels nostres sistemes i registres o s’anonimizaran perquè ja no puguem identificar-los.

 

7. LES SEVES DADES PERSONALS ES GUARDEN DE FORMA SEGURA?

Ens comprometem a protegir les seves Dades Personals i a prendre totes les precaucions raonables per fer-ho. Exigim contractualment que els tercers de confiança que manegen les seves Dades Personals facin el mateix.

Sempre fem el nostre millor esforç per protegir les seves dades personals i una vegada que hem rebut la seva informació personal, utilitzem procediments estrictes i funcions de seguretat per intentar evitar l’accés no autoritzat. Com la transmissió d’informació a través d’Internet no és completament segura, no podem garantir la seguretat de les seves dades transmeses al nostre lloc.

Per això, qualsevol transmissió és sota el seu propi risc.

 

8. ENLLAÇOS A LLOCS DE TERCERS I SOCIAL LOGIN

El nostre lloc web i aplicacions poden contenir enllaços cap i des dels llocs web de les nostres xarxes associades. Si segueix un enllaç a qualsevol d’aquests llocs web, tingui en compte que aquests llocs web tenen les seves pròpies polítiques de privacitat i que no som responsables d’aquestes polítiques.

Consulteu aquestes polítiques abans d’enviar dades personals a aquests llocs web.

 

9. SOCIAL MEDIA I CONTINGUT GENERAT PER L’USUARI

El nostre lloc web i aplicacions podrien permetre als usuaris enviar el seu propi contingut. Recordeu que qualsevol contingut enviat a una de les nostres plataformes de xarxes socials pot ser vist pel públic, per la qual cosa ha de tenir cura al proporcionar certes dades personals (per exemple, informació financera o detalls de la seva direcció).

No som responsables de cap actuació realitzada per altres persones si publica dades personals en una de les nostres plataformes de xarxes socials i us recomanem que no comparteixi aquesta informació.

Específicament, MARTÍ BATALLA no es responsabilitza de la informació de caràcter personal que l’Usuari publiqui espais del Lloc web de caràcter públic, com notícies, fòrums o qualssevol altres espais de comunicació entre els usuaris. En aquests casos, MARTÍ BATALLA no es fa responsable dels possibles missatges no sol·licitats que rebi d’altres Usuaris, ni el tractament que d’aquestes dades facin tercers.

Per tot l’anterior, se li recomana la màxima diligència en aquesta matèria i la utilització de totes les eines de seguretat que tingui al seu abast, no responsabilitzant MARTÍ BATALLA de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites que es produeixin com a conseqüència de la imprudència de l’Usuari.

 

10. MENORS D’EDAT

Aquest lloc web no està dirigit a menors de 16 anys. Si tens menys de 16 anys deixa d’utilitzar immediatament aquest lloc web i en cap cas revelis informació personal en aquest Lloc Web. MARTÍ BATALLA no recopila de manera conscient informació de menors de 16 anys sense el consentiment dels seus pares. A aquests efectes, entre les dades que el lloc web requerirà als Usuaris per completar la seva subscripció serà la seva data de naixement, no permetent el registre de menors de 16 anys.

MARTÍ BATALLA no es responsabilitzarà de la informació falsa que se li proporcioni per eludir els límits d’edat anteriors.

 

11. COOKIES

L’accés a aquest web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar a vostè com un usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica com ara visites o pàgines concretes que visiti.

Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin al seu ordinador, poden configurar el seu navegador a aquest efecte. Per a més informació consulti la nostra “Política de Cookies”.

 

12. DRETS DE L’INTERESSAT I EXERCICI

MARTÍ BATALLA respecta el seu dret a la privacitat: és important que vostè tingui el control sobre les seves dades de caràcter personal. En aquest sentit l’informem que li corresponen els següents drets:

– Dret d’Informació: té dret a obtenir informació clara, transparent i fàcil d’entendre sobre la manera com fem servir les seves dades personals i sobre els seus drets. Li facilitem aquesta informació en aquesta Política.

– Dret d’accés: té dret a accedir a les dades personals que tenim de vostè (amb certs límits). Podrem cobrar una quantitat raonable, previ avís, per cobrir els costos administratius incorreguts al facilitar la informació.

Les sol·licituds manifestament infundades, excessives o repetitives podran no ser ateses.

Per exercir aquest dret, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través dels mitjans indicats en “Contacte”.

– Dret de rectificació: té dret a fer que es rectifiquin les seves dades personals quan siguin inexactes o hagin deixat de ser vàlids o a fer que es completin quan siguin incomplets.

Per exercir aquest dret, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través dels mitjans indicats en “Contacte”.

– Dret de supressió / oblit: en determinats casos, li correspon el dret a fer que les seves dades personals siguin esborrats o eliminats. Cal assenyalar que no es tracta d’un dret absolut, ja que podrem tenir motius legals o legítims per conservar-los.

Si desitja que suprimim les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través dels mitjans indicats en “Contacte”.

– Dret d’oposició al màrqueting directe: pot donar-se de baixa de les nostres comunicacions de màrqueting directe en qualsevol moment. Pot donar-se de baixa posant-se en contacte amb nosaltres per qualsevol dels mitjans indicats en “Contacte”.

– Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment quan el tractament de dades estigui basat en el consentiment: pot retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en el seu consentiment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Per informar-se dels casos en què el tractament està basat en el consentiment, li remetem a l’apartat “Quines dades recollim i quan?”, “¿Quina és la base legal per a tractar les seves dades personals?”

Si voleu retirar el seu consentiment, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través dels mitjans indicats en “Contacte”.

– Dret d’oposició al tractament basat en la satisfacció d’interessos legítims: pot oposar-se en qualsevol moment al fet que tractem les seves dades quan el tractament estigui basat en la satisfacció d’interessos legítims. Per informar-se dels casos en què el tractament està basat en interessos legítims, li remetem a l’apartat “Quines dades recollim i quan?” “¿Quina és la base legal per a tractar les seves dades personals?”

Si desitja exercir aquest dret, pot posar-se contacte amb nosaltres per qualsevol dels mitjans indicats en “Contacte”.

– Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control: té dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades les pràctiques de privacitat i protecció de dades de MARTÍ BATALLA.

No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per qualsevol dels mitjans indicat s en “Contacte” abans de presentar una reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades.

– Dret a la portabilitat de les dades: té dret a traslladar, copiar o transferir dades des de la nostra base de dades a una altra diferent. Només és possible exercir aquest dret respecte a dades que hagi facilitat, quan el tractament estigui basat en l’execució d’un contracte o en el seu consentiment i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.

Per informar-se dels casos en què el tractament està basat en contracte o en consentiment, li remetem a l’apartat “Quines dades recollim i quan?” “¿Quina és la base legal per a tractar les seves dades personals?”

Per a més informació, pot posar-se en contacte amb nosaltres per qualsevol dels de les dades mitjans indicats en “Contacte”.

– Dret de limitació del tractament: té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. Si exerceix aquest dret, el tractament de les seves dades estarà subjecte a limitacions, de manera que podrem emmagatzemar però no podrem seguir usant-los ni tractant-los.

Aquest dret només es pot exercir en determinades circumstàncies definides pel Reglament General de Protecció de Dades, com segueix:

– que l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant el termini que permeti el responsable verificar l’exactitud dels mateixos;

– que el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;

– que el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;

– que l’interessat s’hagi oposat a el tractament en virtut de l’article 21, apartat 1 del Reglament (Dret d’oposició), mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.

Si desitja exercir aquest dret, pot posar-se en contacte amb nosaltres per qualsevol dels mitjans indicats en “Contacte”.

 

CONTACTE

Si té qualsevol dubte sobre la forma en què tractem i fem servir les seves dades personals o desitja exercir qualsevol dels drets previstos, pot comunicar-nos-ho enviant un correu electrònic a [email protected], o bé escrivint-nos a la següent adreça: MARTÍ BATALLA i BUSQUETS, carrer Pi i Margall nº 97-99, 4t – 1a, 08024 (BARCELONA).

Skip to content